Krusz-Max

Roboty ziemne i budowlane

W ofercie naszej firmy znajdziecie:
roboty ziemne sprzętem budowlanym (wykopu fundamentów, zasypki fundamentów z zagęszczeniem)
✅ utwardzanie placów manewrowych, dróg; wymiana gruntu
✅ prace wyburzeniowe (np. kucie wylewek, fundamentów)

Jedną z naszych usług jest także produkcja i dostarczanie betonu, którego specyfika i struktura jest uzależniona od wymagań naszych klientów.
podsypki drogowe
beton pod fundamenty
beton pod wylewki przemysłowe